Persbericht: Actiegroep Containment Nu! pleit voor koerswijziging Coronacrisis

Actiegroep Containment Nu! roept de Nederlandse overheid op om over te gaan op een 'containment'-strategie die het Coronavirus uitdooft, na de gelanceerde petitie op testentestentesten.nl die door ruim zevenduizend Nederlanders werd getekend.

De huidige strategie van de overheid is gebaseerd op het 'gecontroleerd toelaten' van het virus tot een meerderheid van de bevolking geïnfecteerd is, zoals geadviseerd door het RIVM. Hierbij wordt de verspreiding van het virus slechts afgeremd om de zorgcapaciteit niet te overbelasten, maar zouden naar schatting 40 duizend tot 100 duizend Nederlanders aan het virus te komen overlijden. De maximale capaciteit van IC-afdelingen dreigt op korte termijn echter al te worden bereikt. Daarnaast vindt Actiegroep Containment Nu! het moreel abject om bij voorbaat te kiezen voor een strategie dat volgens gehanteerde modellen van het RIVM zelf voor veel meer doden zal zorgen.

Nederland staat met deze 'mitigatie'-strategie in toenemende mate geïsoleerd, nu landen als het Verenigd Koninkrijk en Duitsland het voorbeeld van Aziatische landen volgen om een strategie van 'suppression' te hanteren. Deze 'onderdrukking' gaat uit van grootschalig preventief testen, het isoleren van besmette personen en het traceren van sociale contacten die zij in de voorgaande periode hebben gehad. Wanneer daartoe wordt overgegaan op een moment dat de verspreiding van het virus al ongecontroleerd heeft voortgeduurd, is een relatief korte 'lockdown' nodig die tijd geeft om de huidige geïnfecteerden op te sporen; het duurt na besmetting immers tot twee weken tot personen ziekteverschijnselen vertonen.

Nederland trad daarmee in de voetsporen van het Verenigd Koninkrijk, dat expliciet het doel van het bereiken van 'herd community' nastreefde en aanvankelijk zelfs nog veel minder stringente maatregelen nam om verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan. De regering van Boris Johnson wijzigde echter radicaal van koers, nadat onderzoek van het Imperial College uitwees dat de gevolgen 'catastrofaal' zouden zijn en de strategie honderdduizenden slachtoffers zou eisen. Inmiddels is het Verenigd Koninkrijk alsnog begonnen met het versneld opschalen van de testcapaciteit, waaronder massaal verstrekte thuistesten, en heeft het een lockdown aangekondigd die veel verder gaat dan de nieuwe maatregelen die gelden voor Nederland: Britse winkels gaan dicht, burgers wordt opgeroepen thuis te blijven, bezoek is niet toegestaan.