Over ons‑oud

Actiegroep Containment Nu!

Actiegroep Containment Nu! is een grassroots initiatief met een team van vrijwilligers die op verschillende manieren bijdragen vanuit hun eigen zorgen. We zijn een zelforganiserend en open collectief, wat betekent dat iedereen die wil bijdragen aan onze poging om het Nederlandse coronabeleid te veranderen, welkom is zich bij ons te melden.

We organiseren ons op Discord, een versleuteld communicatieplatform vergelijkbaar met WhatsApp of Telegram. Wie onze petitie steunt en aangeeft op de hoogte te willen blijven, wordt uitgenodigd.

Actiegroep Containment Nu! is ontstaan uit:

 • (1) bezorgdheid over het feit dat de Nederlandse aanpak afwijkt van de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie en de aanpak van diverse andere Europese landen; en
 • (2) een gebrek aan kritisch geluid in de Nederlandse media met betrekking tot deze afwijkende aanpak.

Een aantal mensen openlijk betrokken bij en aanspreekbaar over de oprichting en doelen van de actiegroep zijn:

Initiatiefnemers:

 • Kelly Mostert
 • Jaap Stronks
 • Romy van Dijk
 • Dennis Jansen
 • Kees Slegt
 • Erik Stronks
 • Marloes Leezer

Onze missie

Het virus proberen te stoppen door middel van ‘containment’

We zijn bezorgd over het hoge sterfte- en infectiecijfer in Nederland en willen dit dat deze cijfers zo ver mogelijk worden teruggedrongen. Daarom pleit Actiegroep Containment Nu! voor het ernstig overwegen van een 'containment'-strategie die het virus smoort. De containment-strategie is niet gericht op het gecontroleerd verspreiden van het virus, maar op het stoppen ervan. Dit bereiken we door:

 • een tijdelijke strenge lockdown van 2 à 3 weken
 • grondig te testen (waar de Wereldgezondheidsorganisatie op aandringt)

Lockdown

De lockdown zou een poging zijn om de verspreiding van het virus vrijwel volledig te stoppen, wat ons tijd zou geven om volop in te zetten op het opschalen van labaratoria en testplekken. Bij een strenge lockdown blijft iedereen in principe binnen die niet in een vitaal beroep werkt of naar buiten hoeft voor primaire levensbehoeften. Detailhandel zoals kledingwinkels, doe-het-zelf en electronicazaken gaan dicht. Een strengere lockdown werkt alleen als er ook grondiger getest wordt.

.

Grondiger testen

Een strenger testbeleid houdt in: zorgmedewerkers in alle ziekenhuizen worden meteen getest bij vermoeden van besmetting. Bij iedere positieve test worden alle contacten opgespoord en in quarantaine geplaatst. Het gaat om alle contacten tot twee dagen voor de symptomen begonnen. Ook mensen die thuis zitten met vermoedens van besmetting moeten sneller toegang krijgen tot een test.

.

Als we deze maatregelen zeer grondig en consequent doorvoeren, kunnen we uitzonderlijk strenge en langdurige lockdowns hopelijk voorkomen. Deze maatregelen zijn alleen mogelijk als we de huidige testcapaciteit grootschalig opvoeren, in navolging van diverse andere landen in Europa. Actiegroep Containment Nu! roept op om alles op alles te zetten om deze strategie een kans te geven en de strijd voor containment niet bij voorbaat op te geven.

.

Meer informatie over de containment-strategie is te vinden in onderstaande artikelen:

Kritische vragen stellen om het beleid scherp te houden

Wij beseffen goed dat het niet makkelijk is om in tijden van crisis aan het roer te staan of beleidsadviezen te geven. Toch is het belangrijk om kritische vragen te blijven stellen om het beleid scherp te houden, ook in crisistijd. We willen niet machteloos aan de zijlijn toekijken, maar druk zetten op de Nederlandse regering om de besmettings- en sterftecijfers zo veel mogelijk terug te dringen. Het is ons niet te doen om het ondermijnen van wetenschappelijke instituties, maar om transparantie in en verantwoording voor de keuze van het kabinet om af te wijken van de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie en de maatregelen in onze buurlanden. Ons doel is dus niet om het RIVM of de overheid af te vallen, maar om het coronavirus te beperken door grondiger te werk te gaan.

Bescherming van kwetsbare groepen

Op verschillende manieren treft de coronacrisis kwetsbare groepen het hardst. Oude en zieke mensen behoren tot de risicogroepen; kleine zelfstandigen, ZZP’ers en mensen met een nulurencontract kunnen niet langer zeker zijn van hun inkomen; asielzoekers worden niet altijd goed geïnformeerd en asielprocedures zijn inmiddels gestopt.

Actiegroep Containment Nu! pleit voor:

 • bescherming van risicogroepen zoals oudere en zieke mensen;
 • regelingen voor de bescherming van bestaanszekerheid, vooral voor kwetsbare groepen;
 • duidelijke en transparante informatievoorziening voor asielzoekers;
 • en het heropstarten van de asielprocedures.

Onverminderde aandacht voor mensenrechten

Een cruciaal onderdeel van de missie van Actiegroep Containment Nu! is de vaststelling dat mensenrechten en grondrechten onverminderd van kracht zijn en blijven tijdens de coronacrisis. Dat betekent, onder andere, geen uitbreiding van bevoegdheden voor de politie, geen inbreuk op privacy van patiënten voorbij het noodzakelijke contactonderzoek (de AVG-wetgeving blijft intact!), en een expliciete garantie dat de parlementaire democratie op geen enkele manier zal worden opgeschort. Autoritaire praktijken zoals in Hongarije zijn absoluut onwenselijk en onnodig voor een effectieve aanpak van deze crisis.

De petitie ‘testen, testen, testen’

Op maandag 23 maart ging de petitie ‘testen, testen, testen’ van start. Deze petitie is begonnen als directe reactie op het nieuws dat Groningen tegen de richtlijnen van het RIVM in meer gaat testen. De petitie is opgezet door Actiegroep Containment Nu! De activisten van deze actiegroep zetten het liefst nog een stap verder. Zij pleiten voor het heroverwegen van de containment-strategie, zoals hierboven beschreven.

Wat betekent het ontstaan van Actiegroep Containment Nu! voor de petitie?

De petitie 'testen, testen, testen' is een los initiatief van Actiegroep Containment Nu! De petitietekst - datgene waar wij toe oproepen onderaan de pagina www.testentestentesten.nl - is ongewijzigd en handtekeningen worden niet gebruikt voor andere doeleinden.

Met andere woorden: het onderschrijven van de punten van de petitie betekent voor ons niet automatisch een endorsement van de andere punten van Containment Nu!

Wat gebeurt er met de ondertekeningen?

We gebruiken de petitie vooral als publiek pressiemiddel: een manier om duidelijk te maken aan de politiek dat burgers zich gegronde zorgen maken en transparantie eisen in de overwegingen die gemaakt zijn in de coronacrisis.

Uw gegevens zijn veilig en worden alleen voor deze doeleinden gebruikt.

Het e-mailadres dat u opgeeft kan gebruikt worden voor vervolgmails over onze campagnes, mits u aangeeft deze e-mails te willen ontvangen.

Uitklappen
aan het laden